Skriv ut

Folkuniversitetet

Utbildningen är sökbar via Folkuniversitetet i Stockholm.

En bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva webbplatser. Du får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken JavaScript och PHP. Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen.

Kursledare: Mahmud Al Hakim
https://www.linkedin.com/in/mahmud-al-hakim/

Kurslitteratur 

1. Presentationer (PDF och PowerPoint) finns att ladda ner här (inloggning krävs).

2. https://www.w3schools.com

 

Lektion 1 – HTML

 • Introduktion till HTML
 • Arbeta med en texteditor: VS Code
  https://code.visualstudio.com/
 • HTML Grundstruktur
 • HTML Kommentarer
 • Taggar (Element)
 • Entiteter och symboler
 • Attribut
 • Länkar
  Lokala och externa länkar
 • Listor
  Punktlistor och numrerade listor
 • Bilder 
  Bildformat på webben (PNG, JPG, GIF)
 • iframe, Google Maps
 • HTML Validering
  W3C Markup Validation Service 

 

 

Lektion 2 – CSS

 • Introduktion till CSS
 • CSS Regler och egenskaper
 • Extern CSS
 • Intern CSS
 • Inline CSS
 • Färger: RGB och HEX
 • Textformatering
 • Google Fonts
 • CSS Klasser
 • Formatera länkar
 • Arv och kaskaden

 

 

Lektion 3 – CSS – Responsiva Webbplatser med Bootstrap

 

 

Lektion 4 – PHP Grundläggande

 • Introduktion till Webbserverprogrammering
 • MAMP, installation och konfiguration
 • Apache Web Server och localhost
 • Introduktion till PHP
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Strängar
 • Arrayer: Indexerade och associativa

 

Lektion 5 – PHP Fortsättning

 • Datum och tid
 • Arbeta med GET 
 • Selektioner
 • Iterationer
 • Formulär
 • Arbeta med POST

 

Lektion 6 – Databasdrivna webbplatser (del 1) 

 • Databashantering med MySQL/MariaDB
 • phpMyAdmin
 • Skapa databaser och tabeller
 • Exportera/importera databaser
 • Grundläggande SQL
 • CRUD med PHP och MySQL - Grundläggande
 • Projekt 1 – Telefonlista
 • Demo på resultatet finns här 
 • http://webacademy.se/webbutvecklare/telefon

 

Lektion 7 – Databasdrivna Webbplatser (del 2)  

 

Lektion 8 – JavaScript (del 1) 

 

Lektion 9  – JavaScript (del 2)

 • Objekt: Egenskaper och Metoder
 • DOM, document: getElementById, element: innerHTML
 • BOM, window: alert, prompt, confirm
 • Events 
 • Ett praktiskt exempel
  Arbeta med Lightbox https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/

 

Lektion 10 – Responsiva och databasdrivna webbapplikationer – Projektarbete (planering) 

Lektion 11 – Wordpress (del 1) – Projektarbete (utveckling 1/2)

 • Förmiddag
 • Introduktion till CMS
 • Grunderna i WordPress
 • Online installation via OneClick/cPanel (Softaculous)
 • Skapa en Blogg
 • Arbeta med inlägg
 • Arbeta med widgetar
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

Rekommenderad läsning

Webbpublicering med WordPress 2020 https://wpmwp.se/

Ladda ner boken här!

Dagens länkar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inneh%C3%A5llshanteringssystem
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems
https://whatcms.org/Tech_Reports
https://w3techs.com/technologies/overview/content_management
https://sv.wordpress.com/ 
https://wordpress.org/
http://www.softaculous.com/docs/enduser/install-wordpress-using-softaculous/

Vid problem med installationen via cPanel (Softaculous)
1. Logga in i cPanel och gå till PHP Selector 
2. Välj PHP 7.4
3. Lägg till nd-mysqli
4. Om du har en tillfällig adress (IP-adress)
Gå till filhanteraren och leta efter filen wp-config.php 
Lägg till dessa rader i filen (efter rad 38)

define('WP_HOME','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');
define('WP_SITEURL','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');

 

Lektion 12 – WordPress (del 2) – Projektarbete (utveckling 2/2)

 • Förmiddag
 • Lokal installation via MAMP
 • Arbeta med sidor och menyer
 • Anpassa WordPress
 • Arbeta med tillägg
 • Skapa kontaktformulär
 • WordPress teman

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.
 

Lektion 13 – Projektarbete – Handledning i små grupper

Handledning
OBS! Boka tid i förväg
Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

 

Lektion 14 – Projektarbete – Redovisningar