Web Academy AB

Länkar och resurser inom Webbutveckling

Bra böcker inom webbutveckling

Front-End Back-End Development with HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, and MySQL

Webbutveckling med PHP och MySQL

Allmänt om webben

The History of the Web

HTML

W3schools HTML 5 Tutorial

Webdesingskolan HTML grunder

CSS

W3schools CSS Tutorial

Webdesignskolan CSS grunder

CSS Diner (ett interaktivt sätt att lära sig CSS Selektorer)

Flexbox Froggy (Lär dig CSS Flexbox)

CSS Grid Garden (Lär dig CSS Grid)

JavaScript

JavaScript For Cats

JavaScript: Understanding the Weird Parts (Bra video)

PHP / MySQL / MariaDB

W3Schools PHP Tutorial

PHP Front To Back - Bra videokurs på Youtube

Introduktion till PHP - Bra kurs på svenska

Clever Techie (Fina PHP Video Tutorials)

Bra YouTuber-kanaler inom Webbutveckling

Traversy Media

Programming with Mosh

FreeCodeCamp.org

Tillgänglighet

webbriktlinjer.se

Digital tillgänglighet - Introduktion till WCAG av Per Axbom

Gratis bilder, logotyper och grafik

picsum.photos

pixabay.com

pexels.com

Unsplash.com

logomakr.com

Kurser och tutorials

Sololearn.com

FreeCodeCamp.org

Web Design for Everybody (Frontend)

Web Applications for Everybody (Backend)

Khan Academy - Intro to HTML/CSS: Making webpages

Web Development for Beginners - A Curriculum (Microsoft)

Bloggare inom webbutveckling

Tania Rascia

kirupa.com

Podcast inom webbutveckling

Syntax. A Tasty Treats Podcast for Web Developers.