Folkuniversitetet

Utbildningen är sökbar via Folkuniversitetet i Stockholm.

En bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva webbplatser. Du får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken JavaScript och PHP. Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen.

Presentationer (PDF och PowerPoint) finns att ladda ner här (inloggning krävs)

 

Lektion 1 – 2020-09-27 – HTML

 • Introduktion till kursen
 • WWW, W3C
 • Editorer, VS Code, Emmet
 • HTML (Grundläggande)
 • Grundstruktur
  DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, BODY
 • HTML Kommentarer
 • Taggar/Element
 • Blockelement
  H1-H6, P, HR, DIV, PRE
 • Entiteter och symboler
 • Attribut, globala attribut
  LANG, TITLE, ID
 • Länkar: A-taggen
  Lokala/interna länkar
  Externa länkar, attributet target
 • Listor
  Punktlistor, UL, LI
  Numrerade listor, OL
 • Bilder: IMG-taggen
  Bildformat (PNG, JPG, GIF)
  Bildlänkar
 • iframe, Google Maps
 • HTML Validering
  W3C Markup Validation Service 

 

 

Lektion 2 – 2020-10-04 – CSS

 • Introduktion till CSS
 • CSS Regler och egenskaper
 • Externa CSS-filer: Link-taggen
 • Intern CSS: Style-taggen
 • Inline CSS: Attributet style
 • Färger: RGB och HEX
 • Textformatering
 • Google Fonts
 • CSS Selektorer
 • Klasser och ID-regler
 • Formatera länkar
 • Arv
 • Kaskaden

 

 

Lektion 3 – 2020-10-11 – CSS – Responsiva Webbplatser

 

 

Lektion 4 – 2020-10-18 – PHP

 • Introduktion till Webbserverprogrammering
 • MAMP: Portar, Document Root
 • Apache Webbserver, localhost
 • PHP.INI: display_errors
 • Introduktion till PHP
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Arrayer: Indexerade, Associativa
 • Arbeta med $_GET 
 • Strängar
 • Datum och tid
 • Selektioner: If, else
 • Iterationer: for, while, foreach
 • Arbeta med $_POST
 • Formulär 

 

Lektion 5 – 2020-10-25 – Databasdrivna webbplatser (del 1) 

 • Databashantering med MySQL/MariaDB
 • phpMyAdmin
 • Skapa databaser och tabeller
 • Exportera/importera databaser
 • Grundläggande SQL
 • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • CRUD med PHP och MySQL - Grundläggande
 • Projekt 1 – Telefonlista
 • Demo på resultatet finns här 
 • http://webacademy.se/webbutvecklare/telefon

 

Lektion 6 – 2020-11-08 – Databasdrivna Webbplatser (del 2) – Projektarbete (planering)  

 

Lektion 7 – 2020-11-15 – JavaScript (del 1) 

 • Introduktion till JavaScript
 • Script-taggen
 • Externa JS-filer
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Nyckelord
 • Funktioner: parametrar, argument, return-satsen
 • Selektioner: if-else
 • Iterationer: for-satsen
 • Objekt: Egenskaper och Metoder
 • DOM, document: getElementById, element: innerHTML
 • window: alert, prompt, confirm, location.href
 • console: log, error
 • Events

 

 

Lektion 8 – 2020-11-22 – JavaScript (del 2)

 • Förmiddag
 • JavaScript-Bibliotek
 • jQuery
 • Bootstrap JS
 • Popper.JS
 • Exempel och övningar
 • Popovers
 • Tooltips
 • Dropdowns
 • Alerts
 • Collapse
 • Responsiv navigering
 • Carousel
 • Modal
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

 

 

Lektion 9 – 2020-11-29 – Responsiva och databasdrivna webbplatser

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

 

Lektion 10 – 2020-12-06 –Wordpress (del 1)

 • Förmiddag
 • Introduktion till CMS
 • Grunderna i WordPress
 • Online installation via OneClick/cPanel (Softaculous)
 • Skapa en Blogg
 • Arbeta med widgetar
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 

Rekommenderad läsning

Webbpublicering med WordPress 2020 https://wpmwp.se/

Ladda ner boken här!

Dagens länkar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inneh%C3%A5llshanteringssystem

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems

https://whatcms.org/Tech_Reports

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management

https://sv.wordpress.com/ 

https://wordpress.org/

http://www.softaculous.com/docs/enduser/install-wordpress-using-softaculous/

Vid problem med installationen via cPanel (Softaculous)
1. Logga in i cPanel och gå till PHP Selector 
2. Välj PHP 7.4
3. Lägg till nd-mysqli
4. Om du har en tillfällig adress (IP-adress)
Gå till filhanteraren och leta efter filen wp-config.php 
Lägg till dessa rader i filen (efter rad 38)

define('WP_HOME','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');
define('WP_SITEURL','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');

 

Lektion 11 – 2020-12-13 – WordPress (del 2)

 • Förmiddag
 • Lokal installation via MAMP/XAMPP
 • Arbeta med sidor och menyer
 • Anpassa WordPress
 • Arbeta med tillägg
 • Skapa kontaktformulär
 • WordPress teman

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 

2021-01-17 – Projektarbete – Handledning (Prel. via Zoom)

 

2021-01-24 – Projektarbete – Handledning (OBS! Ingen formell lektion)

OBS! Privat handledning. Boka tid i förväg (30 minuter per person)
Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt

 • 10.00-10.30 – Petar & Milan
 • 10.30-11.00 – Petar & Milan
 • Paus
 • 11.15-11.45 – Annika & Eva
 • 11.45-12.15 – Annika & Eva
 • Lunch
 • 13.00-13.30 – Emelie
 • 13.30-14.00 – 
 • Paus
 • 14.15-14.45 – Jane & Kave
 • 14.45-15.15 – Jane & Kave

 

2021-01-31 – Projektarbete – Redovisningar