Web Academy AB

Diplomerad webbutvecklare

Diplomerad webbutvecklare är en bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva webbplatser.
Man får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken JavaScript och PHP.

Sök kursen via Folkuniversitetet

Lektionsplanering

09.45-10.00 Lärarledd handledning (repetition, frågor och svar)
10.00-10.45 Lärarledd lektion (titta och lyssna)
10.45-11.00 Paus
11.00.11.45 Lärarledd lektion (titta och lyssna)
11.45-12.00 Gruppdiskussioner och eget arbete
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Lärarledd handledning
13.15-14.00 Lärarledd lektion (titta och lyssna)
14.00-14.15 Paus
14.15-15.00 Lärarledd lektion (titta och lyssna)
15.00-16.00 Gruppdiskussioner och eget arbete

Kursmaterial

Projektarbete

Projektarbete - Kravspecifikation

Exempel på tidigare projektarbete

Lektioner

webbutveckling mindmap

Lektion 1 - HTML
(2024-03-03)

Lektion 2 - CSS
(2023-03-10)

Lektion 3 - Responsiva Webbplatser med Bootstrap
(2023-03-17)

Lektion 4 - PHP Grundläggande
(2024-03-24)

OBS! Lov 31/3

Lektion 5 - PHP Fortsättning
(2024-04-07)

Lektion 6 - Handledning
(2024-04-14)

Lektion 7 - Introduktion till SQL och MySQL
(2024-04-21)

Lektion 8 - Databasapplikationer med PHP och MySQL
(2024-04-28)

OBS! Lov 5/5 och 12/5

Lektion 9 - Responsiva och databasdrivna webbapplikationer
(2024-05-19)

Lektion 10 - JavaScript del 1
(2024-05-26)

Lektion 11 - JavaScript del 2
(2024-06-02)

Lektion 12 - Projektarbete - Handledning och Redovisning
(2024-06-09)

Lektion 13 - Projektarbete - Handledning och Redovisning på distans
(2024-06-16)