Diplomerad webbutvecklare är en bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva webbplatser. Du får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken JavaScript och PHP. Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen. 

Kursmaterial (OBS! inloggning krävs)

Lektioner i PDF-format

PowerPoint-presentationer

Exempel från lektioner finns att ladda ner här! 

 

Lektion 1 – HTML (2023-02-26)

 • Introduktion till HTML
 • Arbeta med en texteditor: VS Code
  https://code.visualstudio.com/
 • HTML Grundstruktur
 • HTML Kommentarer
 • Taggar (Element)
 • Entiteter och symboler
 • Attribut
 • Länkar
  Interna och externa länkar
 • Listor
  Punktlistor och numrerade listor
 • Bilder 
  Bildformat på webben (PNG, JPG, GIF)
 • iframe, Google Maps
 • HTML Validering
  W3C Markup Validation Service 

 

 

Lektion 2 – CSS (2023-03-05)

 • Introduktion till CSS
 • CSS Regler och egenskaper
 • Extern CSS
 • Intern CSS
 • Inline CSS
 • Färger: RGB och HEX
 • Textformatering
 • Google Fonts
 • CSS Klasser
 • Formatera länkar
 • Arv och kaskaden

 

 

Lektion 3 – CSS – Responsiva Webbplatser med Bootstrap (2023-03-12)

 

 

Lektion 4 – PHP Grundläggande (2023-03-19)

 • Introduktion till Webbserverprogrammering
 • MAMP Free, installation och konfiguration
  https://www.mamp.info/en/downloads/
 • Apache Web Server och localhost
 • Introduktion till PHP
 • Grundläggande syntax
 • Variabler 
 • Strängar
 • Arrayer: Indexerade och associativa

 

Lektion 5 – PHP Fortsättning (2023-03-26)

 • Datum och tid
 • Arbeta med GET 
 • Selektioner
 • Iterationer
 • Formulär
 • Arbeta med POST

 

Lektion 6 – Databasdrivna webbplatser (del 1) (2023-04-02) 

 • Databashantering med MySQL/MariaDB
 • phpMyAdmin
 • Skapa databaser och tabeller
 • Exportera/importera databaser
 • Grundläggande SQL
 • CRUD med PHP och MySQL - Grundläggande
 • Projekt 1 – Telefonlista
 • Demo på resultatet finns här 
 • http://webacademy.se/webbutvecklare/telefon

Lektion 7 – Databasdrivna Webbplatser (del 2)  (2023-04-16)

  

Lektion 8 – Responsiva och databasdrivna webbapplikationer – Projektarbete (planering) (2023-04-23)

Lektion 9  – JavaScript (del 1) – Projektarbete (utveckling 1/4) (2023-04-30)

 • Introduktion till JavaScript
 • Script-taggen
 • Externa JS-filer
 • Grundläggande syntax
 • Funktioner
 • Selektioner
 • Iterationer
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

  

Lektion 10 – JavaScript (del 2) – Projektarbete (utveckling 2/4) (2023-05-07)

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

  

Lektion 11 – Wordpress (del 1) – Projektarbete (utveckling 3/4) (2023-05-14)

 • Förmiddag
 • Introduktion till CMS
 • Grunderna i WordPress
 • Online installation via OneClick/cPanel (Softaculous)
  http://www.softaculous.com/docs/enduser/install-wordpress-using-softaculous/
 • Skapa en Blogg
 • Arbeta med inlägg
 • Arbeta med widgetar
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt. 

Dagens länkar

Vad är CMS?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inneh%C3%A5llshanteringssystem

Lista över CMS

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems

Statistik över CMS

https://whatcms.org/Technologies/CMS

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management

WordPress.com (Webbhotell)

https://sv.wordpress.com/ 

WordPress.org (Källkod, dokumentation och support)

https://wordpress.org/
 

Småfix vid installationen via cPanel (Softaculous) med en tillfällig adress 
En tillfällig IP-adress (utan något domännamn) orsakar små buggar i WordPress


1. Ändra WordPress HOME och SITEURL
Logga in i cPanel
Gå till filhanteraren och leta efter filen wp-config.php 
Lägg till dessa rader i filen (efter rad 38)

define('WP_HOME','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');
define('WP_SITEURL','http://212.18.231.146/~DITT_KONTO/wp');

2. Ändra till nyare PHP version
Logga in i cPanel
Sök på "Select PHP Version"
Ändra till den senaste versionen och spara (Apply). 

3. Fixa Permalänkar 
Vad är permalänkar? 
Logga in i adminpanelen (t.ex /~feb2300/wp/wp-admin) 
Gå till 
Inställningar --> Permalänkar 
Under Permalänkstruktur, väl "Enkel" och spara.
 

Rekommenderad läsning

Webbpublicering med WordPress 2019 https://wpmwp.se/

Ladda ner boken här!

  

OBS! Lov 21/5 (Kristihimmel-helgen) 

 

Lektion 12 – WordPress (del 2) – Projektarbete (utveckling 4/4) (2023-05-28)

 • Förmiddag
 • Lokal installation via MAMP
 • Arbeta med sidor och menyer
 • Anpassa WordPress
 • Arbeta med tillägg
 • Skapa kontaktformulär
 • WordPress teman

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Eget arbete 
 • Handledning 
  OBS! Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
  till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

 

Lektion 13– Projektarbete – Redovisningar  (2023-06-04)