php-logo

PHP är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva webbplatser med dynamiskt innehåll, det vill säga innehåll som genereras från till exempel databas eller besökarens formulärdata.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i HTML och vill snabbt komma igång med PHP.

Innehåll

 • Introduktion till PHP
 • Webbserver och XAMPP
 • Variabler
 • Datatyper
 • Operatorer
 • $_GET och $_POST
 • Skicka variabler via ett formulär
 • Selektioner (villkorssatser)
 • Iterationer (upprepningar, loopar)
 • Indentering och kommentering
 • Stränghantering och Escape-tecken
 • Filöverföring med FTP
 • Funktioner
 • Skicka mail via ett PHP-formulär

Litteratur

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.