MS Office

Microsoft Office är ett kontorspaket, det vill säga en samling programvaruprodukter för diverse kontorsarbeten. Grundapplikationerna i paketet är Microsoft Word (ordbehandling), MS Excel (kalkylprogram) och MS Powerpoint (presentationsprogram).

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är självlärd i Microsoft Word, Excel och PowerPoint och till dig som är nybörjare och behöver grunderna..

Innehåll

  • Introduktion till MS Office
  • Ordbehandling med Word
  • Kalkylering i Excel
  • Presentationer med PowerPoint

Litteratur

Datorkunskap Office 

Köp boken innan kursstart tack.

Mer information om boken finns här!

Provläs boken här!

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.

Övrigt

Antal lektionstimmar: 12 á 45 minuter (Tre halvdagar)