MySQL

MySQL är en gratis (Open Source) databashanterare. Den använder sig av frågespråket SQL. 
MySQL är en av de mest populära databashanterarna inom Linux-världen, men finns även för ett flertal andra operativsystem, såsom Windows och Mac OSX.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i PHP och vill snabbt komma igång med MySQL.

Innehåll

  • Introduktion till databaser
  • Installera MySQL lokalt
  • Webbserverprogrampaket (XAMPP)
  • Introduktion till phpMyAdmin
  • Ett praktiskt exempel (Skapa en databasbaserad telefonbok med PHP och MySQL)
  • Introduktion till SQL (Structured Query Language)

Litteratur

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.

Övrigt

Antal lektionstimmar: 4 á 45 minuter (en halvdag).