javascript-logo

JavaScript är ett skriptspråk som körs i webbläsaren. Du kan ändra och manipulera objekt som du skapar med HTML med hjälp av JavaScript. Exempel på sådana objekt är fönster, formulär, knappar, textrutor och bilder. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i HTML och vill snabbt komma igång med JavaScript.

Innehåll

 • Introduktion till JavaScript
 • JavaScript i HTML-dokument
 • Lite om DOM (Document Object Model)
 • Händelser (Events)
 • getElementById() och this
 • Satser (statements)
 • Datatyper
 • Variabler
 • Inmatningsfält
 • Operatorer
 • Villkorssatser, If-satser
 • Escape-tecken
 • Loopar (iterationer), while-satser, for-satser
 • Funktioner
 • Stränghantering

Litteratur

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.

Övrigt

Antal lektionstimmar: 12 á 45 minuter (Tre halvdagar)