HTML5 Logo

Webbsidor skrivs i allmänhet som HTML (Hypertext Markup Language) vilket är ett märkspråk för hypertext och hyperlänkar. HTML ger möjlighet att ange ett dokuments struktur (rubriker, stycke, listor m.m.) och i viss mån hur dokumentet skall visas!

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som skapar eller underhåller hemsidor med hjälp av färdiga prograrm/system och vill snabbt komma igång med HTML-kodning.

Innehåll

 • Introduktion till HTML
 • Webbsidans grundstruktur
 • Radbrytningar
 • Rubriker
 • Fysiska och Logiska taggar
 • HTML-Kommentarer
 • Attribut
 • Teckensnitt och Teckenstorlek
 • HTML-Färger
 • Teckenfärg och Bakgrundsfärg
 • Styckeformatering
 • Horisontell linje
 • Placering
 • Dokumenttyper
 • Föråldrade taggar
 • Listor
 • Länkar
 • Bilder
 • Tabeller
 • Lite om ramar
 • iframe
 • Bädda in Google Maps och Video
 • Validering
 • Metataggar och Teckenkodning

Litteratur

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.