Excel

Microsoft Excel ingår i programsviten Microsoft Office och är det mest vanliga kalkyleringsprogrammet idag. Excel används i de flesta företag och organisationer idag. Med hjälp av Excel kan man bl.a. analysera och beräkna data samt skapa grafiska diagram av kalkyler och budgetar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver lägga upp enklare kalkyler och göra dina siffror tillgängliga för andra genom att skapa tilltalande diagram.

Innehåll

  • Introduktion till Excel
  • Hantera en arbetsbok
  • Formler och format
  • Arbeta med flera blad
  • Diagram
  • Funktioner

Litteratur

Excel Grunder

Köp boken innan kursstart tack.

Mer information om boken finns här!

Provläs boken här!

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.

Övrigt

Antal lektionstimmar: 8 á 45 minuter (en heldag eller två halvdagar)