Dreamweaver

Adobe Dreamweaver är ett redigeringsprogram för webbsidor som kan presentera dokument i ett smidigt användargränssnitt, både i kodläge och WYSIWYG (What You See Is What You Get). Dreamweaver stödjer moderna webbstandarder och språk såsom HTML, CSS, PHP och JavaScript

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver skapa och uppdatera hemsidor i ditt yrkes- eller privatliv. Du har allmän datorvana och erfarenhet av att surfa på Internet.

Innehåll

  • Introduktion till Dreamweaver CC
  • Dreamweavers användargränssnitt
  • Texthantering
  • Platshantering
  • Filhantering
  • Länkar (Absoluta och Relativa)
  • Bildhanteirng

Litteratur

  • Kurskompendium.

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.

Övrigt

Antal lektionstimmar: 8 á 45 minuter (Tre halvdagar)