Databasutveckling Kursplanering

Lektion 1 Introduktion till databaser

Ladda ner Northwind Database

Lektion 2 Introduktion till SQL och T-SQL

Lektion 3 Microsoft T-SQL - Fortsättning

Ladda ner SQL-övningar

Uppgift 1

Lektion 4 Databasdesign, Relationer, Nycklar och Normalisering

Lektion 5 Tabeller och Join

Ladda ner Videobutiken (Excel och CSV)

Lektion 6 ER-Diagram och Diagram i MS SQL Server

SQL-Övningar mot databasen Videobutik

Uppgift 2

Tips! För att kunna skapa diagram i AdventureWorks2014. Kör denna sats.

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE :: [AdventureWorks2014] TO sa; 

Lektion 7 Skapa en applikation mot MS SQL Server 2014

Lektion 8 Introduktion till Entity Framework och LINQ

Lektion 9 Introduktion MySQL och MariaDB