logo css3

Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat HTML-dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i HTML och vill snabbt komma igång med CSS.

Innehåll

 • Introduktion till stilmallar, CSS
 • Förstå CSS (Cascading Style Sheets)
 • Skapa CSS-Regler
 • Koppla HTML och CSS
 • Text- och styckeformatering
 • Bakgrundsfärger
 • Arv och Kaskaden
 • CSS Klasser
 • Google Web Fonts
 • Boxmodellen
 • Marginal, utfyllnad och kantlinjer
 • CSS Tabeller
 • Bakgrundsbilder
 • Container-element och ID-regler
 • CSS Listor
 • CSS Menyer
 • CSS Layouter

Litteratur

Lärare

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från KTH. Har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan och Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik. Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Gruppstorlek, pedagogik och plats

Antalet deltagare är begränsat till 1 person.
Vår pedagogik består av teoretiska genomgångar som varvas med praktiska övningar.
Jag kommer mer än gärna till Din arbetsplats/kontor.