HTML5 Logo

Webbsidor skrivs i allmänhet som HTML (Hypertext Markup Language) vilket är ett märkspråk för hypertext och hyperlänkar. HTML ger möjlighet att ange ett dokuments struktur (rubriker, stycke, listor m.m.) och i viss mån hur dokumentet skall visas!

logo css3

Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat HTML-dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg.

javascript-logo

JavaScript är ett skriptspråk som körs i webbläsaren. Du kan ändra och manipulera objekt som du skapar med HTML med hjälp av JavaScript. Exempel på sådana objekt är fönster, formulär, knappar, textrutor och bilder. 

php-logo

PHP är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva webbplatser med dynamiskt innehåll, det vill säga innehåll som genereras från till exempel databas eller besökarens formulärdata.

 

 

Skapa en egen komplett och körklar webbplats med hjälp av Joomla CMS. 

Joomla CMS är ett gratis (open source) innehållshanteringssystem. CMS står för Content Management System, d.v.s. system för webbpublicering som är avsedda för att enkelt och snabbt hantera och publicera information.

Dreamweaver

Adobe Dreamweaver är ett redigeringsprogram för webbsidor som kan presentera dokument i ett smidigt användargränssnitt, både i kodläge och WYSIWYG (What You See Is What You Get). Dreamweaver stödjer moderna webbstandarder och språk såsom HTML, CSS, PHP och JavaScript