Folkuniversitetet

Utbildningen är sökbar via Folkuniversitetet i Stockholm.

Diplomerad Webbutvecklare är en bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva och databasdrivna webbplatser.
Utbildningen ger även grundläggande kunskaper om olika programspråk såsom JavaScript och PHP.
Teori och praktik varvas i utbildningen, vilket är stimulerande och underlättar inlärningen.
 

Lektioner  (Öppna alla lektioner)

 • Introduktion till kursen
 • WWW, Historia, W3C
 • Webbläsare
 • Editorer, VS Code, Emmet
 • HTML (Grundläggande)
 • Grundstruktur
  DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, BODY
 • HTML Kommentarer
 • Taggar/Element
 • Blockelement
  H1-H6, P, HR, DIV, PRE
 • Inline-element: BR, SPAN
 • Textformatering, entiteter och symboler
 • Semantiska element
  HEADER, NAV, MAIN, SECTION, ARTICLE, ASIDE, ADDRESS, FOOTER
 • Attribut, globala attribut
  LANG, TITLE, HIDDEN, ID
 • Länkar: A-taggen
  Lokala/interna länkar
  Externa länkar, attributet target
  E-postlänkar
  Bokmärken
 • Listor
  Punktlistor, UL, LI
  Numrerade listor, OL
 • Bilder: IMG-taggen
  Bildformat (PNG, JPG, GIF)
  Bildlänkar
 • iframe, Google Maps
 • HTML Validering
  W3C Markup Validation Service 

Ladda ner lektion 1 (PDF-fil)

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Introduktion till CSS
 • CSS Regler och egenskaper
 • Externa CSS-filer: Link-taggen
 • Intern CSS: Style-taggen
 • Inline CSS: Attributet style
 • Färger: RGB och HEX
 • Textformatering
 • Google Fonts
 • CSS Selektorer
 • Klasser och ID-regler
 • Formatera länkar
 • Google Icons
 • Font Awesome

Ladda ner lektion 2

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

  

Ladda ner lektion 3

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Introduktion till Webbserverprogrammering
 • MAMP: Portar, Document Root
 • Apache Webbserver, localhost
 • PHP.INI: display_errors
 • Webbhotell och Domännamn
 • Namnserver, DNS
 • FTP
 • cPanel: Filhanterare, Katalogsekretess
 • Introduktion till PHP
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Arrayer: Indexerade, Associativa och Multidimensionella
 • Arbeta med $_GET 
 • Include och require

Ladda ner lektion 4

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Stränghantering
 • Datum och tid
 • Selektioner: If, else
 • Iterationer: for, while, foreach
 • Funktioner
 • Sessioner: Arbeta med $_SESSION
 • Arbeta med $_POST
 • Formulär

Ladda ner lektion 5

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

Ladda ner lektion 6

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Databashantering med MySQL/MariaDB
 • phpMyAdmin
 • Skapa databaser och tabeller
 • Exportera/importera databaser
 • Skapa databaser online via cPanel
 • Grundläggande SQL
 • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Ladda ner lektion 7 (PDF-fil)

Ladda ner projektplan och kravspecifikation. (PDF-fil)

 

Ladda ner lektion 8 (PDF-fil)

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

Var god och lämna in en anonym mittterminutvärdering tack!  

 

Ladda ner lektion 9 (PDF-fil)

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Introduktion till JavaScript
 • Script-taggen
 • Externa JS-filer
 • Grundläggande syntax
 • Variabler och konstanter
 • Nyckelord
 • Arrayer
 • Operatorer
 • Funktioner: Parametrar, Argument, Return-satsen
 • Selektioner: if-else
 • Iterationer: For-satsen, While-satsen
 • Objekt: Egenskaper och Metoder
 • DOM
 • document: getElementById
 • element: innerHTML
 • window: alert, prompt, confirm, location.href
 • console: log, error
 • Events

Ladda ner lektion 10 (PDF-fil)

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Förmiddag
 • JavaScript-Bibliotek
 • jQuery
 • Bootstrap JS
 • Popper.JS
 • Exempel och övningar
 • Popovers
 • Tooltips
 • Dropdowns
 • Alerts
 • Collapse
 • Modal
 • Responsiv navigering
 • Carousel
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Frågor och svar
 • Eget arbete 

Ladda ner lektion 11 (PDF-fil)

Ladda ner exempel från lektionen (ZIP-fil)

 

 • Förmiddag
 • Introduktion till CMS
 • Grunderna i WordPress
 • Online installation via OneClick/cPanel
 • Lokal installation via MAMP
 • Skapa en Blogg
 • Arbeta med sidor och menyer
 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Frågor och svar
 • Eget arbete 

Ladda ner boken "Webbpublicering med WordPress"

 

 • Förmiddag
 • Arbeta med WP Tillägg
 • Skapa Kontaktformulär
 • Arbeta med Templates

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Frågor och svar
 • Eget arbete 

Ladda ner boken "Webbpublicering med WordPress"

 

 • Förmiddag
 • Att utveckla en responsiv och databasdriven webbplats
 • Ett praktiskt exempel:  Filmdatabas

 • Eftermiddag
 • Projektarbete – Fas 2: Utveckling
 • Frågor och svar
 • Eget arbete 

 

OBS! Privat handledning. Boka tid i förväg (30 minuter per deltagare)
Handledning ges enbart inom kursens ramar och kan dessvärre inte ges
till "överkurs-frågor" eller deltagarnas privata hemsidor/projekt.

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10-00
 • Paus
 • 10.15-10.45
 • 10.45-11.15
 • Paus
 • 11.30-12.00
 • Lunch
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • Paus
 • 14.15-14.45
 • 14.45-15.15
 • Paus
 • 15.30-16.00 

 

 

Tips: Bra kurser inom webbutveckling och mycket annat

Skillshare Premium (Testa alla kurser 2 månader gratis)